Background
9.1.2022

Toimiva ter­vey­den­huol­to

Ei rii­te­le­mäl­lä, vaan yh­teis­työs­sä

Tehdään yhdessä toimivat ter­veys­pal­ve­lut

Terveyspalveluiden tuottaminen ei saa olla aateperusteista. Se ei johda muuta kuin vas­tak­kai­na­set­te­luun.

Sillä ei saa olla väliä, tuotetaanko palvelut yksityisellä, julkisella vai kolmannella sektorilla. Sillä on merkitystä, että ihminen saa hoitoa ja saa sitä tehokkaasti.


Yhteistyö on avain onnistuneelle pal­ve­lu­tar­jot­ti­mel­le. Eri sektorit, kun tekevät yhteistyötä saavutetaan aina paras lopputulos. Suomessa on fantastinen julkinen terveydenhoito, sitä kehittämällä se on tulevaisuudessakin sitä.

Tosin julkinen sektori ei pärjää yksin, ei riitä henkilöresurssit eikä rahat. Siksi tarvitaan yhteistyötä. Tarvitaan avointa keskustelua ja yhdessä tekemistä. 


Tulevalle sotealueelle ei tarvita hallintohimmeliä, joka on kankea, hidas ja kallis. Vaan tarvitaan ketterä, kyvykäs ja ihmisläheinen toimintaympäristö.


Joten jos sovitaan, että ei enää kinata missä potilaat pitäisi hoitaa. Pääasia on, että hoidetaan. Unohdetaan yhden "putiikin" malli, tehdään yhteistyötä. Unohdetaan myös puheet Jenkkien mallista, en minä eikä varmasti kukaan muukaan halua sitä mallia kopioida. Tehdään omat toimivat mallit ja lopetetaan tarpeeton vastakkainasettelu.


Ystävällisin terveisin,


Sami Elmeranta- kuntapoliitikko

666

Pistä jakoon, jos koet järkeväksi!

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Sami Elmeranta

050 346 0444

info@samielmeranta.fi

Katso vi­deoi­ta­ni