Background
19.1.2021

Kaarinan kun­ta­vaa­lit on yh­teis­pe­liä. Kaupunki tarvitsee uusia nä­kö­kul­mia ja ahkeria eh­dok­kai­ta puo­lu­ees­ta riip­pu­mat­ta..

Tulevat kun­ta­vaa­lit sanelevat tu­le­vai­suu­den kun­ta­po­li­tii­kan suunnan

Kevään kuntavaaleissa on ratkaisevaa saada valtuustoon uusia ihmisiä jo kokeneiden valtuutettujen rinnalle. Yhteispelillä Kaarinassa saavutetaan paras lopputulos. 


Politiikassa myös tarvitaan muutosta ja ihmiset tekevät muutoksen. Muutosta ei synny, jos ihmiset eivät ole valmiita tekemään muutoksia.


Puoluekanta ei niinkään ole ratkaiseva asia, vaan muutoshalukkuus ja tuoreet näkökulmat. Kuntavaalien haasteena on aina ollut alhainen äänestysprosentti ja toisaalta myös ajatukset niiden tärkeydestä. Tähän on saatava muutos, ja muutos on ihmiset. Halu vaikuttaa.


Nyt on sellainen tilanne, että kunnat tulevat tarvitsemaan ahkeria ihmisiä päättäviin elimiin enemmän kuin ikinä. Koronan jälkeinen uu­del­leen­ra­ken­ta­mi­nen vaatii paljon voimia ja kuntien taloutta tulee tasapainottaa järkevästi. Tulee tehdä kestäviä ratkaisuja, investoida tulevaisuuteen. Siksi jokaisen tulee äänestää ja olla rohkea, sillä muutosta tullaan tarvitsemaan.

Muutamia pe­rus­asioi­ta Kaarinan kun­ta­po­li­tii­kas­ta faktojen valossa

Viime kuntavaaleissa päädyttiin alla olevaan asetelmaan puoluekannatuksen osalta. Nyt on tilanne todennäköisesti toinen. Ennustan itse, että PS tulee nostamaan kannatustaan ja perinteiset puolueet, kuten KOK ja SDP tulevat olemaan haastavassa tilanteessa. 


Vihreiden tilanne voi myös olla yllättävä, suuntaan tai toiseen. Muita spekulaatioita en lähde tekemään.  Alta voit tarkistaa viime vaalien tulokset.

vaalituloskaarina-me.PNG

Ikä- ja sukupuolijakauma oli seuraavanlainen. Joka kertoo mittasuhteiden tasaväkisyydestä, joka itsessään on hyvä juttu. Ei merkittäviä sukupuolieroja. Uudelleen valittujen määrä on korkeampi kuin uusien. Sen uskon tasoittuvan tulevissa vaaleissa entisestään.

ik%C3%A4jasukupuoli-me.PNG

Tosin kumpikaan (ikä tai sukupuoli)  ei ole mitenkään oleellinen asia kuntapolitiikan saralla, mutta on todella tärkeää, että päätöksiä on tekemässä monen ikäisiä sekä naisia ja miehiä. Näkökulmien ja aidon keskustelun kautta. Kaarina tarvitsee päättäjiä monista lähtökohdista ja eri osaamistaustoista.


Toki tulee myös miettiä näitä asioita hieman laajemmin. Esimerkiksi ajatella sitä kautta, että maailma elää murrosta monessakin asiassa ja siksi tuoreilla ajatuksilla on paikkansa.


Lisäksi tulee miettiä asiaa uudistumisen kautta. Usein tilanne on se, että samat ihmiset ajattelevat usein toistuvasti samalla tavalla. Eli sanomani on se, että jos halutaan muutosta, siihen tarvitaan uusia tekijöitä ja ajatuksia. Muutoksen tekee ihmiset.

Tulevat kuntavaalit ovat tärkeämmät kuin koskaan aikaisemmin

Tulevat kun­ta­vaa­lit Kaa­ri­nas­sa

Näin loppuun haluan vielä kannustaa ihmisiä ajattelemaan asioita tosissaan ja miettimään ketä äänestää ja miksi. Tutki tarjolla olevia ehdokkaita, niiden mielipiteitä ja peilaa niitä aidosti omaan ajatusmaailmaan.


Esimerkiksi kuntavaaleissa puoluekanta ei ole niin merkitsevä, kun eduskuntavaaleissa. Vaan kunnissa tehdään nimenomaan arkisia päätöksiä, kuten koulut, lastenhoito, julkinen liikenne ja liikuntapaikat.


Siksi tulee miettiä tarkkaan ketä äänestää. Pääasia on, että mahdollisimman moni menisi uurnille. Ja näin vaikuttaisi oman alueen kehittämiseen.


Jos haluat tutustua minun vaaliteemoihin niin klikkaa tänne. 


Ja kuten hyviin tapoihin kuuluu niin tässä tulee muutama suositus (oma mielipide) ehdolla olevista Kaarinan alueella:


Jukka Lampikoski - Vihreät. Jukka on istuva valtuutettu ja todella innovatiivinen henkilö, joka perustaa vahvasti politiikan faktoihin. 


Mira Lönnqvist - SDP.  Mira on istuva valtuutettu ja osaava henkilö. Erityisesti pidän ajatuksista yrittäjyyteen liittyen.


Tommi Leppänen PS. Tommi on myös istuva kuntapolitiikko ja osaava sellainen. Vahva suositus, kannattaa tutustumaan Tommiin.


Toki alueella on monia hyviä ehdokkaita niin istuvissa kuin ehdolla olevissa.  Jos haluat tutkia vaihtoehtoja, niin puolueiden kotisivut ja somesivut ovat siihen oiva keino. 


Jos haluat jakaa tämän sivun, olen kiitollinen. Voit myös seurata minua somessa. Klikkaa tästä.


Sami Elmeranta

Sami Elmeranta

Kaarinalainen isä, kaupungin hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu  ja sekatyöläinen. Yrittäjyyden puolesta puhuja. Periksiantamaton asenne ja yhteistyökyky vievät minua eteenpäin. 

Yh­teys­tie­dot

Sami Elmeranta

050 346 0444

info@samielmeranta.fi

Katso vi­deoi­ta­ni