Background
7.12.2020

Piikkiöön oma kuntosali - toimiva ja palveleva kuntosali

Kuntosali Piikkiöön?

Kuntosali Piikkiöön

Piikkiön alue on jatkuvasti kasvava alue. Piikkiön alue on eloisa ja virkeä. Alueella on paljon harrastustoimintaa, koululaisia, työikäisiä ja eläkeläisiä. Ja kaikkea siltä väliltä. Yksi asia joka puuttuu – on kunnollinen kuntosali. Piikkiössä on pontelan kuntosali, joka ei palvele varustelultaan eikä tiloiltaan kovinkaan montaa henkilöä. Lisäksi esteetön kulku ei ole mahdollista. Ja lisäksi kuntosalin vuosimaksukustannus on melkoisen korkea suhteessa kuntosalin laatuun.


Miksi tänne tulisi saada kuntosali?


Yllä mainituista syistä, mutta kyllä asiaa tulee myös tarkastella muistakin kulmista. Ensimmäiseksi tulee mieleen terveydellinen näkökulma. Eli jos ja kun alueella olisi laadukkaasti varusteltu sali, lisäisi se alueen ihmisten liikkumista ja sitä kautta edistäisi terveyttä. 


Täten on mahdollista, että pitkällä aikavälillä kuntosalin olemassaolo pienentäisi terveydenhuollon kuormitusta. Kuntosalilla on iso vaikutus myös urheilijoiden arkeen, niin joukkuerheiljoiden kuin yk­si­lö­ur­heil­joi­den­kin saralla.


Toinen konkreettinen asia on koululaisten mahdollisuus päästä liikkumaan kun­to­sa­liym­pä­ris­töön, verrattuna siihen, että järjestetään kalleita kuljetuksia toiselle puolelle Kaarinaa.


Kolmantena asiana mainitsen urheiluseurojen ja yksilöurheilijoiden mahdollisuuden harjoitella kuntosalilla, oman ”kunnan” alueella. Eikä saa unohtaa kuntoutettavia ihmisiä ja esimerkiksi senioreita. Ja tietenkin salista tulisi tehdä esteetön, näin se palvelisi mahdollisimman montaa alueen asukasta.

Siinä muutamia pointteja, varmasti on myös muita hyviä perusteluja.


Kaupungin kuntosali vai yksityisen pitämä?


Sillä ei sinänsä ole tässä mittakavaavassa väliä. Tiedän kaupungin suunnitelleen jo aiemmin kuntosalia Piikkiön liikuntahallin alatilaan. Siinä voisi olla yksi sijoituspaikka. Toki parempi olisi aina, jos kuntosali olisi yksityisen ylläpitämä, tosin liiketilat voivat olla vähissä. 


Toki selvitystyön ja kartoituksen avulla sellainen varmasti löytyisi jo hyvien sijoituspaikkojen lisäksi. Tärkeintä tässä on nimenomaan se, että ihmiset lähtevät tähän ajatukseen mukaan ja vievät viestiä päättäjille.


Oli miten oli niin, ratkaisuna voi olla siis yksityinen kuntosali, kunnallinen tai kuntosalin pitäminen voidaan kilpailuttaa muilla tavoin. Vaihtoehtoja on.


Joka tapauksessa se olisi järkiteko, joka maksaisi itsensä takaisin varmasti, niin taloudellisesti kuin kan­san­ter­vey­del­li­ses­tik­kin. Kuntosali lisäisi Piikkiön vetovoimaa ja alueen asukkaiden viihtyvyyttä.


Tein asiasta kuntalaisaloitteen ja aion tätä asiaa edistää mikäli tulen keväällä valituksi kau­pun­gin­val­tuus­toon. Ja vaikka en pääsisi, tulen asiaa kaikin tavoin edistämään. Ja nyt kannustan sitä, että jokainen kävisi kannattamassa aloitetta ja jakaisi viestiä vaikka somessa tai omissa medioissaan. Tällä hetkellä aloite on vielä järjestelmässä tarkastuksessa, päivitän tiedot heti kun aloite on julkaistu.


Terveisin,

Sami Elmeranta


Verkostoidutaan:  Tutustu Instagram - tiliini tai ota Twitterini seurantaan.

Piikkiön kuntosali on ottanut tuulta pur­jei­siin (päi­vi­tet­ty 22.1.2021)

Tänään Kaarinan Kehitys Oy julkaisi tiedotteen, jossa etsitään Piikkiöön yrittäjää kuntosalille. Voit lukea julkaisun heidän kotisivuiltaan.  Hyvää tässä asiassa on se, että selkeästi asialle on tilausta. Eli kuntosalia tarvitaan Piikkiössä.


Kurkkaa vielä alkuperäinen somejulkaisu tästä.


Palaan asiaan, kun Piikkiössä on oma kuntosali.

Sami Elmeranta

Sami Elmeranta

Kaarinalainen isä, kaupungin hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu  ja sekatyöläinen. Yrittäjyyden puolesta puhuja. Periksiantamaton asenne ja yhteistyökyky vievät minua eteenpäin. 

Yh­teys­tie­dot

Sami Elmeranta

050 346 0444

info@samielmeranta.fi

Katso vi­deoi­ta­ni