Background
25.1.2021

Vas­tauk­set Piikkiön alueen ke­hit­tä­mi­seen tässä ar­tik­ke­lis­sa

Hyviä mie­li­pi­tei­tä ja ajatuksia Piikkiön alueen ke­hit­tä­mi­seen

Kiitos kaikille vas­tan­neil­le - mahtavaa saada reilusti pa­lau­tet­ta

Alkusanoiksi pitää kertoa mistä tässä on kyse. Eli tein anonyymin kyselyn seudun asukkaille, jossa kysyttiin monia Piikkiöön liittyviä asioita, kuten teiden kuntoa, kehitysideoita ja vähän oli poliittisiakin kysymyksiä mukana. Kyselyyn pystyi vastaamaan ainoastaan yhden kerran, sillä kyselyyn kirjauduttiin / kirjaudutaan Google- tilin avulla.  Ja kyselyyn on / oli mahdollista itse lisätä kenttiä ja ideoita. Näin ollen kyse ei ole suljetusta valinnasta.


Vastauksia ei pysty / pystynyt jälkikäteen muokkaamaan. Täten tietoa voidaan pitää relevanttina ja siitä voi tehdä johtopäätöksiä.


Vastauksia tuli todella mukavasti (kirjoitusvaiheessa yli 120) ,eli kysely on edelleen auki. Sen löydät täältä.  Artikkelissa on avattuna pääkohdat ja niiden rinnalle olen tuonut omia ajatuksia. Artikkelin saa jakaa ja tietoja saa käyttää vapaasti, tulee vaan mainita lähde. Katso tulokset alta.

Kyselyn tulokset

Ensimmäinen kysymys koskee asuinpaikkaa, vaihtoehtoina oli Piikkiö, asunut joskus tai on muuttamassa alueelle. 90,2% vastaajista asuu Piikkiön alueella.

asutkopiikki%C3%B6ss%C3%A4-me.PNG

Seuraava vaihe koskee ikää. Ja ikähaitari oli mukava yllätys sen puolesta, että vastaajia on monesta ikäluokasta. Eniten työikäisiä kuitenkin. 

piikki%C3%B6l%C3%A4istenik%C3%A4-me.PNG

Sukupuolta kysyttiin myös ja on mukava huomata, että vastaajien osalta melkein tasan jakautui naisten ja miesten kesken. 

ik%C3%A4piikki%C3%B6-me.PNG

Seuraavaksi mietittiin alueelta puuttuvia juttuja ja sitä miten aluetta voidaan kehittää. Kyselyssä oli selkeät suosikit, kuten kuntosali, ajorata tai vastaava alue ja kokoontumistiloja. 


Myös tuli ajatuksia harrastusten suhteen, toivottiin ikäihmisille suunnattuja harrastetiloja yms. Aina urheilukentästä uuteen koirapuistoon. Muta kuntosali ja mootoriajoneuvorata olivat suosikkeja. 

mit%C3%A4piikki%C3%B6%C3%B6nhalutaan-me.PNG

Myös Piikkiö Päivät olivat / ovat mukana kyselyssä. Valtaosa oli tyytyväisiä päiviin. Kuitenkin 18,5% ei ollut. Muutama ei ollut ikinä kerennyt tapahtumassa vierailemaan ja muutama kaipaa tapahtumaan enemmän ohjelmaa. 


Palaute on hyvää ja tullaan varmasti käsittelemään yhdistyksen hallituksessa. Sen voin luvata, sillä itse olen mukana yhdistyksessä.

piikki%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4t-me.PNG

Yksi mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta asioista on kuntapolitiikan rooli ja näkyvyys ihmisten mielestä. Se on päättäjien kannalta huolestuttuvaa luettavaa. Sillä yli puolet ovat sitä mieltä, että politiikka ei ole avointa ja näkyvää. 


Joka kertoo siitä, että seutulaisten ääni ei kuulu riittävästi ja politiikkaa tehdään "piilossa". Myös osa toivoi avoimempaa ilmapiiriä tiedottamisen valossa. Osa ei seuraa lainkaan. 

kuntapolitiikkapiikki%C3%B6-me.PNG

Yksi ikui­suus­ky­sy­myk­sis­tä on terveyspalvelut, tarkemmin terveyskeskus. Kysely kertoo siitä, että suurin osa on tyytyväisiä palveluun ja pitää alueellista terveyskeskusta tarpelliisena. Toki myös soraääniä asian tiimoilta tuli. Kuitenkin sen olemassaolo on ehdoton. Näin tulkitsen.

terveyskeskuspiikki%C3%B6-me.PNG

Seuraavana on / oli elinkeinoelämän vuoro. Eli mitä yrityksiä ja liiketoimintoja ihmiset kaipaavat alueelle. Yli kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että Turun ja Kaarinan palvelut ovat lähellä ja siksi tarpeita ei ole. Vastaajista yli 35% kuitenkin kaipaa grilliä Piikkiöön. Myös 10% on vaateliikkeen kannalla. 

yrityksetpiikki%C3%B6-me.PNG

Yksi ikui­suus­ky­sy­myk­sis­tä liittyy julkiseen talouteen ja siihen miten ihmiset sen kokee. Tuleeko tehdä säästöjä, nostetaanko veroastetta vai mitä tehdään? 


Vastauksista voi päätellä, että suurin osa on verojen nostoa vastaan. Kuitenkin 23% kokee verojen noston hyvänä. Myös eri muodoissa nousi kulujen optimointi ja järkevöittäminen esille. Myös lisärahoituskeinoja ehdotettiin.

verotpiikki%C3%B6-me.PNG

Paikallispoliisi vai ei? Valtaosan mielestä paikallispoliisille olisi tarvetta. Kuitenkin yli 20%  ei poliisia halua. Ja 10% ei osaa sanoa. 

poliisipiikki%C3%B6-me.PNG

Piikkiössä on vuosien varrella puhuttu paljon huumeista ja siitä seuraavista ongelmista. Alueen asukkaat pitävät tätä aitona ongelmana. Osa ei näe ongelmaa asiassa tai ei ole ollut siitä tietoinen. Myös iso osaa kokee asioiden parantuneen huumeongelma-asiassa.

huumeongelmapiikki%C3%B6-me.PNG

Iso asia aina on päiväkodit ja niiden laatu. Alueen asukkaista valtaosa pitää palveluja hyvätasoisena, osa näkee hieman parannettavaa ja pienempi osaa kokee palvelut heikkoina. Kuitenkin suurin osa vastaajista on asian ulkopuolella, joten asia ei kosketa vastaajia siten.

p%C3%A4iv%C3%A4koditpiikki%C3%B6-me.PNG

Sitten ehkä se kuuluisin tällä hetkellä. Eli junayhteys Turkuun. Tästä asiasta on ollut paljon puhetta ja tulee varmasti olemaan jatkossakin. Asukkaista suurin osa kannattaa tätä hanketta. Vajaa neljännes ei kannata ja 15% ei osaa sanoa.

junapiikki%C3%B6-me.PNG

Viimeinen liittyy teiden kuntoon. Valtaosa on tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä. Ja yksittäisiä kohteitakin listalle nousi asukkaiden lisäämänä. Kuten Toivolinnantie useampaan kertaan. Myös kevyenliikenteen osalta tuli toiveita.

teidenkuntopiikki%C3%B6-me.PNG

Sitten vielä lopuksi vapaat kommentit. Kommentteja tähän asti on tullut 18. Löydät kaikki alta.


 • Elinvoimaa enemmän seudulle.
 • Kiitos tällaisesta kyselystä
 • Tällä hetkellä tyytyväinen Piikkiöön sekä palveluihin.
 • Hyvä tällainen kysely, toivottavasti mahd. Moni vastaa.
 • Erityisesti Harvaluodontie on todella huonossa kunnossa, Kaarinassa ja keskustassa tehdään kyllä faceliftiä, mutta tie, joka johtaa yleiselle virkistysalueelle ja srk:n rantaan on hävyttömän huonossa kunnossa sekä kesällä että talvella, vaarallinen tienkäyttäjille, sekä yksityiselle että julkiselle liikenteelle.
 • Morooo
 • Kaksi vuotta Piikkiöläisenä asuneena voin todeta, että miellyttävää seutua asua. Ainakin Rungon/Raadelman seutu.
 • Hyvä paikka elää ja yrittää.
 • Ei mitään kaksois raidetta
 • Suora bussiyhteys Piikkiön ja Littoisten välillä puuttuu
 • Piikkiö on kiva pikkukylä lähellä isoa kaupunkia ja ison kaupungin palveluita. Riittävät palvelut lähellä ja saisihan niitä palveluita aina olla enemmän, mutta ymmärrän kyllä yrittämisen vaikeuden kilpailla isompien kylien läheisyydessä. Pyrin käyttämään paikallisia yksityisiä palveluita (kauppa, apteekki, ruokalat työmaiden ollessa täälläpäin, hieronta, parturi). Sori Sami, en käy bissellä.
 • Piikkiö on hyvä paikka, mutta ei niin turvallisen oloinen kuin vielä vuosia sitten. Lintutorni kuntoon!
 • Hyvä kysely
 • Miksi lapsille ja nuorille ei rakenneta koko Kaarinaan yhtä kunnollista be­to­nis­keit­ti­puis­toa vaikka se jo lähes kaikista muista Suomen kaupungeista löytyy?
 • Kiva paikka asua.
 • Julkiset liikenneyhteydet pitää saada paremmiksi. Viikonloppuisin todella vähän vuoroja. Myöhään illalla/yöllä vaikea päästä esim iltavuorosta (töistä) kotiin. Aiemmin kaukovuorojen bussit auttoivat. Helsingin/lentokentän bussit eivät pysähdy enää Piikkiössä, voisiko saada vaikka Raadelman rampille bussille pysäkin? Tuorlakin riittäisi. Aiemmin todella hyvät yhteydet pikavuoroihin ja nyt kaikki poistuneet.
 • Tulee Piikkiöön ihan mitä vain, niin edullinen sen pitää olla. Kaikki kallistuu maailmalla muutenkin mutta palkat ne eivät nouse. Joten pieni yksityisyrittäjä jolla normaalia kalliimmat hinnat ei tule menestymään... tai tulee, kuten kukkakauppa jossa älyttömät hinnat. Ne ostaa jotka eivät täältä pääse muualle. Me käytämme täältä vain kirjastoa, apteekkia, Jaanan hiuspalvelua jolla on hinnat kohdallaan ja kauppaa ihan pakollisiin maito-ostoihin.
 • Siis julkinen liikenne. Piikkiössä kun ei oo peruskoulun jälkeen mahdollista käydä koulua ni oikeesti laittakaa rahaa siihen bussiliikenteeseen! Tärkeimpiin kouluun menoaikoihin menee yksi bussi kaarinaturku suuntaan ja se on niin piukassa että huh. Ja lisäks ne bussit on aina myöhässä mikä on todella kohtuutonta.

Oma yh­teen­ve­to ja ajatuksia aiheesta

Ensinnäkin kiitos kaikille vastanneille. Kysely toki on auki edelleen. Kyselyn tulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä moneen suuntaan. Ikä- ja sukupuolijakauma oli / on tasainen. Myös terveyskeskuksen tarve on kiistaton ja siksi sellainen tulee jatkossakin olla Piikkiössä. 


Har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia toivotaan, esimerkiksi moot­to­ria­jo­neu­vo­har­ras­ta­jien osalta. Esimerkiksi ajoradan tai vastaavan kautta. Tässä voisi olla yksi tapa saada nuoret ajamaan valvotummin ja turvallisemmin, jos olisi paikka jossa ajaa moot­to­ria­jo­neu­voil­la.


Grilliravintolaa toivottiin paljon ja se siitä on puhuttu monesti. Toivottavasti rohkea yrittäjä löytyy ja tulevaisuudessa Piikkiössä on grilli. Tosin sellainen löytyy moottoritieltä, mutta ei keskusta-alueelta.


Päiväkodit ovat pidettyjä ja palvelu kohtalaista. Pieniä kehityksiä alueen ulkoilu- ja harrastuspaikkoihin tuli ja ihan syystäkin. SIllä omakin mielipide on se, että niitä voi pienellä rahalla kehittää. 


Myös muita elinkeinopalveluita kaivataan, kuten vaatekauppaa ja kirpputoria. 


Myös kuntapolitiikasta tulee asukkaiden mielestä tehdä näkyvämpää ja avoimempaa. Ihmiset eivät liiemmin rakasta veroja, ja haluavat tarkempaa rahankäyttöä. Vielä kerran kiitos vastanneille. Paljon hyviä asiota ja ideoita. Toivotaan, että tulevaisuudessa osa asioista toteutuu. Tämän artikkelin saa jakaa eteenpäin, jos koet sen oleelliseksi. 


Jos joku haluaa kaikki vastaukset itselleen niin asiasta voi olla yhteydessä suoraan minuun. Katso yhteystiedot tästä.

Katso myös muut artikkelit tästä. Haluatko itse kirjoittaa blogiini tai onko sinulla joku aihe mikä täältä puuttuu? Voit vinkata minulle aiheen, niin tutkin asiaa ja tuon sen esillä blogissani. Muista seurata minua somessa, saat aina uusimmat aiheet ja ideat itsellesi!

Sami Elmeranta

Sami Elmeranta

Kaarinalainen isä, kaupungin hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu  ja sekatyöläinen. Yrittäjyyden puolesta puhuja. Periksiantamaton asenne ja yhteistyökyky vievät minua eteenpäin. 

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Sami Elmeranta

050 346 0444

info@samielmeranta.fi

Katso vi­deoi­ta­ni