1639068083308_sami%20elmeranta-me.jpg

Mikä mies kyseessä?

Kaa­ri­na­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu & kaupungin hal­li­tuk­sen jäsen. Nyt myös ehdolla alue­vaa­leis­sa Varsinais-Suomen alueella. Numerolla 666!

Motivoitunut ja positiivisella asenteella varustettu kokoomuspoliitikko Kaarinan kaupungista. Vaikutan kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ja kaupungin hallituksessa. Edistän alueen yritysten asioita, lasten ja nuorten mahdollisuuksia ja haluan tolkkua julkiseen rahankäyttöön.


Toimin vapaaehtoistyössä Mannerheimin las­ten­suo­je­lu­lii­tos­sa, Piikkiön yhdistyksen hallituksesta käsin. Pidän myös lapsille liikunta- ja peuhakerhoa sekä toimin puuhamiehenä lukuisissa tempauksissa Varsinais-Suomen alueella.


Vapaa-aikani kuluu kahden lapsen kanssa touhuten, kavereiden kanssa padelkentällä sekä jalkapallon parissa. Viimeisin mainittu harrastus saa tällä hetkellä vähiten aikaa. Päätoimisesti työskentelen Sanomalla esimiestehtävissä sekä toimin kahden työllistävän yrityksen toimitusjohtajana. Olen aktiivinen Varsinais-Suomen puolestapuhuja! Hyvinvoiva ja elinvoimainen Varsinais-Suomi on kaikkien meidän etu.


OLEN EHDOLLA ALUEVAALEISSA TAMMIKUUSSA 2022! SIVUN ALAOSASTA VOIT LUKEA AJATUKSIANI ALUEVAALEISTA!

mMSNRZvaiCU-me
Tutustu minuun & aja­tuk­sii­ni tarkemmin

Alue­vaa­lit & minä

Ihan alkuun on todettava, että teemani eivät ole samat kuin kaikilla muilla. Toki tarkoitusperäni ovat. Eli nopea hoitoonpääsy, tasavertainen mahdollisuus terveyspalveluihin ja laadukkaat palvelut. Niin, että verotustarve ei kasva, ihmisillä jää rahaa millä pyörittää arkea. Näistä ei neuvotella, nämä tehdään. Mutta toimintatavat ja käytännöt vaihtelevat. Alta voit lukea minun ajatuksiani.


Jokainen täyspäinen suomalainen ymmärtää, että byrokratiaa kasvattamalla ja lomakkeita lisäämällä kukaan ei parane eikä paloturvallisuus lisäänny. Puheiden sijaan on tekojen aika.


Näiden tulee olla siis kunnossa, nämä asiat ovat juurisyitä koko uudistukselle. On meillä sitten enemmistössä vasemmalla tai oikealla olevat. Kyse on ihmisten arjesta. Minulle tärkeintä on, että koneiston sijaan ihminen, asiakas ja ammattilainen, on toimintakykyinen ja voi hyvin.


Siksi nämä pitää toteuttaa, se ketä uudistuksia on toteuttamassa ja millä tavalla asiat toteutetaan on sinun päätettävissä. Minä olen käytettävissä ja siksi olen ehdolla. Lue alta minun konkreettisia ajatuksia.Yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen kesken

On todella oleellista, että kunnat ja kaupungit käyvät avointa ja reilua keskustelua hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue ei saa vaikuttaa negatiivisesti kuntien tilanteeseen. Kuntien ääni pitää saada kuuluviin. Sitä työtä aion tehdä, jos pääsen aluevaltuustoon.


Kulut kuriin ja  hallinnon paisuttamiselle stoppi

Kaikissa julkisissa instansseissa ja hal­lin­to­ko­neis­tois­sa on optimoitavaa ja kehitettävää. On riskinä, että aluehallinto paisuu suureksi ja hallintoelimeen syntyy jou­to­käyn­ti­työ­paik­ko­ja. Alueelle tarvitaan tekeviä käsiä, ei virkamiesarmeijaa ja asiantuntijoita liiaksi. Tätä viestiä aion viedä vahvasti.


Ennaltaehkäisyyn lisää resursseja ja konkretiaa

Ennaltaehkäisyyn tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Yhteistyötä eri viranomaisten välillä pitää parantaa. Tietojärjestelmät ja tiedonkulku ovat avainasemassa. Yhteistyö eri yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa on tulevaisuudessa tärkeitä. Yksityinen sektori pystyy tarjoamaan kohtuuhintaisia ennaltaehkäiseviä palveluita kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.


Verotusta ei ole syytä lisätä

Meillä on jo riittävästi veroja, verotaakkaa ei tule lisätä. Ihmisten sietokyky on jo ylittänyt sen kuuluisan lakipisteen. Uutta maakuntaveroa ei tule säätää.


Yksityinen sektori pitää olla vahva osa hyvinvointialueen kokonaisuutta

Nykytiedon nojalla ollaan kaavailemassa uudistusta, jossa yksityinen sektori on selkeä häviäjä. Varsinais-Suomi tarvitsee yksityisiä sotetoimijoita, kuten muidenkin alojen yrityksiä. Tästä en tinkaa senttiäkään.


Digitaalinen kyvykkyys tulee olla hyvinvointialueen dna:ssa

Digitaalinen kyvykkyys ja ketteryys säästää euroja, parantaa pal­ve­lu­koko­nai­suut­ta ja helpottaa ihmisten arkea. Oikeat ratkaisut ja toimivat järjestelmät ovat äärettömän tärkeitä.


Ystävällisin terveisin,

Sami Elmeranta - tulevaisuuden politiikantekijä

samijoella-me.jpg

Muutama ajan­koh­tai­nen kirjoitus

1638345676042_kampanjascreenit_22-1600x840-me.jpg
9.1.2022
Ei rii­te­le­mäl­lä, vaan yh­teis­työs­sä

Yh­teys­tie­dot

Sami Elmeranta

050 346 0444

info@samielmeranta.fi

Katso vi­deoi­ta­ni