Miksi politiikka? 💙

Koska poliittinen päätöksenteko määrittelee ison osan meidän jokaisen elämästä niin tulevaisuuden kuin nykyhetkenkin osalta. 

Politiikka on pitkään ollut kaavamaista ja rutiininomaista, itse haluan rikkoa tämän kaavan. Minusta politiikkaa pitää tehdä ihmiset edellä ja pitkäjänteisesti.

Huolellinen taloudenpito, työn ja yrittäjyyden korostaminen sekä tehokas hallintokoneisto on minun mielestäni tärkeimmät suuntaviivat onnistuneelle politiikalle. 

Jokaisen poliitikon pitäisi muistaa, että me olemme töissä kansalaisilla ja vastaamme veronmaksajille. Emme itsellemme, puolueelle tai lobbareille. 

Politiikassa tärkeää on mahdollistaa ihmisille asioita, kurjistamisen ja kontrolloinnin sijaan. 
 

Minulle tärkeitä poliittisia teemoja:

 •  Työpaikat ja toimeentulo
 • Yrittäjyyden edistäminen ja sujuvoittaminen
 • Varsinais-Suomi elinvoimaisena ja toimivana
 • Lapset ja nuoret, sillä tulevaisuus rakentuu heidän ympärille
 • Aktiivinen ja kannustava eläkeikä


Lisäksi alueellisesti on paljon tärkeitä teemoja . Seuraa minun tekemisiäni eri somekanavissa niin pysyt mukana! 👍🏽Miksi Kokoomus?


Kokoomus on puoluearvoiltaan sitä mitä itse haluan edustaa ja edistää. Arvostus työtä, yrittäjyyttä ja valinnanvapautta kohtaan korostuvat sekä puolueen, että minun ajatuksissa. 

Arvostan suuresti avoimia toimintatapoja ja toimintaympäristön pitää olla aina kannustava, ihan meistä jokaiselle. 

Kokoomus on vapauden puolue ja arvoissa nousee nimenomaan  ihmisen oma vastuu sekä vapaus valita. 

Vapaus valita tuo mukanaan vastuuta ja velvollisuuksia. Siksi Kokoomus.

Vapaassa yhteiskunnassa meistä jokaisella on oltava mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä suuntaan ja meillä tulee olla mahdollisuus oppia koko elämän ajan. 

Poliittisen järjestelmän on poistettava esteitä ihmisten omakohtaiselta toimeliaisuudelta ja itsensä toteuttamiselta. Kannustava elinympäristö luo mahdollisuuksia. 

Jokaisella meistä tulee olla mahdollisuus menestyä. Minusta ihmisten äänen tulee kuulua tulevaisuudessa paremmin. 

Meidän poliitikkojen tulee ymmärtää aina paremmin ihmistä, ihmisen tarpeita ja muuttunutta maailmaa . 

Vakaan ja luotettavan julkisen vallan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu turvallisuuden takaaminen jokaiselle, ei sääntöjen ja pakkojen luonti. Julkisen sektorin valta-asemaa tulee kaventaa ja siirtää vastuuta enemmän ihmisille ja elinkeinoelämälle. 


Kokoomus on siksi valintani. 

 


Samin kuva

 

Poliittiset luottamustoimeni:

 • Kaarinan kaupunginhallitus
 • Kaarinan kaupunginvaltuusto
 • Saaristotoimikunnan jäsen
 • Varhan hyvinvointijaoston jäsen
 • Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamies
 • Teknisen lautakunnan varajäsen
 • Kaarinan nuorisovaltuuston kummivaltuutettu 2022-2023